Oddělení virologie a sérologie


Virologická, sérologická a molekulárně-biologická diagnostika ke kontrole zdraví zvířat.

Oddělení virologie provádí přímý průkaz (kultivaci, izolaci a identifikaci) a nepřímý průkaz virů (sérologický průkaz specifických protilátek) způsobujících onemocnění zvířat. Za tímto účelem využíváme různé diagnostické metody včetně testu PCR, izolace viru na tkáňových kulturách, VNT, ELISA testy, IPMA a aglutinační testy. Oddělení virologie rovněž zajišťuje sérologickou a molekulárně-biologickou diagnostiku vybraných bakteriálních, mykoplazmových, chlamydiových a protozoárních nákaz domácích, hospodářských, volně žijících a ZOO zvířat.

Laboratorní diagnostiku doplňujeme konzultační činností, poskytováním odborných stanovisek a interpretací výsledků. V rámci činnosti referenční laboratoře pro BVD provádíme koordinaci ozdravovacích programů od BVD – více zde.

Součástmi oddělení virologie jsou specializovaná laboratoř molekulární biologie a specializovaná laboratoř TSE. Laboratoř molekulární biologie zajišťuje servis molekulárně-biologické diagnostiky patogenů metodami PCR a sekvenací DNA pro oddělení v rámci sekce kontroly zdraví zvířat (virologie, bakteriologie, parazitologie) a pro oddělení hygieny potravin. Kromě toho laboratoř molekulární biologie provádí detekci a kvantifikaci GMO v potravinách a krmivech, genotypizaci ovcí v rámci národního Šlechtitelského programu v chovu ovcí zaměřeného na prevenci proti scrapie, a ověřování parentity a identity jedince u ovcí a skotu. Laboratoř TSE provádí testování vzorků v rámci předepsaného monitoringu prionových onemocnění – BSE u skotu, a klusavky (scrapie) u malých přežvýkavců.

Kontakty

Jméno Telefon Fax Mobil Email
MVDr. Petr VÁCLAVEK, Ph.D. 567 143 297 724 332 627 vaclavek@svujihlava.cz
vedoucí oddělení, virologická diagnostika – skot, prasata, drůbež, ozdravovací program od BVD
MVDr. Marcela KOSTKOVÁ 567 143 265 602 727 009 kostkova@svujihlava.cz
sérologická diagnostika - skot, ovce, koně, psi a kočky
MVDr. Vladimíra MACHOVÁ (KAPOUNOVÁ) 567 143 231 702 131 798 machova@svujihlava.cz
sérologická a virologická diagnostika IBR, Národní ozdravovací program od IBR
MVDr. Kateřina MIKULÁŠKOVÁ 567 143 200 mikulaskova@svujihlava.cz
odborný pracovník
MVDr. Petra KUBALOVÁ 387 001 590 725 532 778 kubalova@svujihlava.cz
virologie a sérologie České Budějovice
Mgr. Bronislav ŠIMEK 567 143 277 724 357 323 simek@svujihlava.cz
molekulární biologie, stanovení virových a bakteriálních patogenů – PCR a real-time PCR
Mgr. Ondřej ŠTĚPÁNEK, Ph.D. 567 143 245
567 143 287
stepanek@svujihlava.cz
molekulární biologie, genotypizace, parentita
Mgr. Hana PLODKOVÁ 567 143 119 770 102 532 plodkova@svujihlava.cz
molekulární biologie
Mgr. Pavel VODRÁŽKA 567 143 280 724 225 952 vodrazka@svujihlava.cz
laboratoř TSE


Informace o výsledcích

Jméno Telefon Fax Mobil Email
JIHLAVA 567 143 233
567 143 257
567 143 262
567 143 263
567 143 262 virologie@svujihlava.cz
virologie a sérologie, molekulární biologie
JIHLAVA 567 143 235 567 143 284 bse@svujihlava.cz
TSE
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 001 591
387 001 592
387 319 040 virologie-cb@svujihlava.cz
virologie a sérologie

Mapa svozných linek

Mapa svozných linek
  STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
Rantířovská 93/20
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
PRACOVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Dolní 2102/2
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
Nahoru Tisk Mapa stránek
ÚvodKontaktyNovinky © 2003 - 2018 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist