Naše kvalifikace -> Národní referenční laboratoře MZe a referenční laboratoře SVS -> NRL pro infekční bovinní rhinotracheitidu (IBR)

Národní referenční laboratoř pro infekční bovinní rhinotracheitidu (IBR)


Náplň a charakteristika činnosti

 • NRL pro IBR je pověřena zajištěním a trvalou kontrolou laboratorní diagnostiky infekční bovinní rhinotracheitidy prováděné v České republice. Ověřuje specifiku, citlivost a účelnost použití jednotlivých laboratorních diagnostických metod a je odborným garantem úrovně činnosti i spolehlivosti výsledků dosahovaných v ostatních veterinárních, diagnostických laboratořích Státní veterinární správy.
 • NRL pro IBR přispívá ke kvalitnímu zajištění úkolů definovaných „Metodikou kontroly zdraví zvířat a vakcinace (MKZ) i přímých, dílčích požadavků privátních veterinárních lékařů a chovatelů skotu.
 • NRL je součástí institucionálního zázemí, které zajišťuje realizaci „Národního ozdravovacího programu chovů skotu od IBR (NOP-IBR) zahájeného v České republice v roce 2006. V jeho rámci formuluje optimální způsob využití diagnostických výsledků pro rozhodování na úseku prevence a profylaxe.
 • Pro ostatní zainteresované veterinární instituce i pro praktické veterináře a chovatele je zdrojem nových informací a poznatků použitelných pro průběžnou odborně podloženou inovaci ozdravovacích programů a protinákazových opatření.

Základní pracovní okruhy

Diagnostická činnost:
 • běžná laboratorní diagnostika IBR
 • konfirmace výsledků vyšetření regionálních diagnostických laboratoří
 • definitivní ověření sporných a epizootologicky nečekaných výsledků (např. výskyt pozitivních regentů v chovech IBR prostých nebo ozdravených)
 • příprava standardních diagnostických komponent (pozitivní, limitní, negativní vzorky)
 • udržování izolovaných a referenčních kmenů viru IBR a jejich dlouhodobé uložení.
 
Kontrolní činnost:
 • příprava metodických návodů provádění diagnostických testů a stanovení způsobu jejich jednotného využití
 • ověření kvality, citlivosti a specifiky používaných diagnostických souprav
 • kontrola výsledků diagnostiky IBR prováděné v ostatních veterinárních laboratořích, příprava souborů kontrolních, referenčních vzorků krevních sér a mléka s definovanou pozitivitou
 • organizace, zajištění a hodnocení výsledků kruhových laboratorních testů v rámci ČR.
 
Konzultační činnost:
 • poradenství při přípravě ozdravovacích programů v chovech s různou technologii odchovu a různými počty zvířat
 • konzultace zaměřené na způsob interpretace výsledků laboratorních testů a jejich optimální využití v praxi
 • sledování odborné literatury, která souvisí s tematikou bovinních herpesvirových infekcí, především IBR
 • příprava podkladů pro aktualizaci a inovaci zásad diagnostiky a prevence IBR zakotvených v MKZ a NOP-IBR.

Kontrola činnosti NRL-IBR

 • pravidelně, nejméně 4x ročně se zúčastnit nadnárodních testů „Veterinary Laboratory Quality Assessment“ organizovaných v rámci Evropské unie institucí:
   
  Quality assurance unit VLA 
  College road, 
  Sutton Bonington 
  Loughborough 
  LEICS LE12 3RB 
  ENGLAND 
   
 • pravidelně jedenkrát ročně připravit úplnou tematicky definovanou zprávu o činnosti a předložit ji Ministerstvu zemědělství a Státní veterinární správě.

Kontakty

Jméno Telefon Fax Mobil Email
MVDr. Vladimíra MACHOVÁ (KAPOUNOVÁ) 567 143 231 567 143 262 machova@svujihlava.cz
sérologická a virologická diagnostika IBR, Národní ozdravovací program od IBR
MVDr. Pavel BARTÁK, Ph.D. 567 143 232 602 790 988 bartak@svujihlava.cz
vedoucí NRL


Informace o výsledcích

Jméno Telefon Fax Mobil Email
567 143 233
567 143 257
567 143 262
567 143 263
567 143 262 virologie@svujihlava.cz
administrátorky

Mapa svozných linek

Mapa svozných linek
  STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
Rantířovská 93/20
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
PRACOVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Dolní 2102/2
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
Nahoru Tisk Mapa stránek
ÚvodKontaktyNovinky © 2003 - 2018 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist