Publicita -> Naše vědecké a odborné publikace

Naše vědecké a odborné publikace


Níže naleznete výběr ze všech našich publikací. Seznam publikací autorů, kteří jsou nebo byli zaměstnanci Státního veterinárního ústavu Jihlava, včetně jejich dřívějších publikací, v impaktovaných vědeckých časopisech z databáze PubMed si můžete otevřít zde.

Informace o vybrané publikaci

Zkušenosti s verifikací HACCP v gastronomii.

[Experience with verification of HACCP in gastronomy.]

Brychta J, Klímová EBulawová H. Veterinářství 2017;67(2):123-126.

Souhrn

Při verifikaci mikrobiologických limitů, vyplývajících z HACCP kontrolovaných provozů gastro, bylo zjištěno, že nevyhovělo asi 31 % vzorků kontrolovaných potravin a surovin, 36 % vzorků vody a ledu, 34 % stěrů z výrobního prostředí po sanitaci. U šesti vzorků polotovarů byla zjištěna Listeria monocytogenes; ta byla prokázána i u jednoho vzorku podávaného jídla. Epidemie po konzumaci jídla nepropukla. Dále byly zjištěny koliformní bakterie, bakterie čeledi Enterobacteriaceae, E. coli, vysoké CPM, vysoké počty kvasinek. Bakterie rodu Salmonella nebyly prokázány.

Summary

During verification of the microbiological limits arising from HACCP of controlled gastro business were found that failed about 31% samples of controlled foodstuffs and raw materials, 36% samples of water and ice, 34% swabs from productive ambience after sanitizing. In six samples of oven-ready foods were proved Listeria monocytogenes and in one sample of the serve dishes. No epidemics after consumption of food was not detected. Furthermore, coliform bacteria were found, bacteria from the family Enterobacteriaceae, E. coli, high CPM, and high numbers of yeast. Bacteria of the genus Salmonella have not been detected.

 

Celý článek si, prosím, stáhněte ve formátu PDF (odkaz dole).

 
Dokumenty:   2017.Brychta.Klimova.ea.pdf


  

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2018 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist