Publicita -> Naše vědecké a odborné publikace

Naše vědecké a odborné publikace


Níže naleznete výběr ze všech našich publikací. Seznam publikací autorů, kteří jsou nebo byli zaměstnanci Státního veterinárního ústavu Jihlava, včetně jejich dřívějších publikací, v impaktovaných vědeckých časopisech z databáze PubMed si můžete otevřít zde.

Informace o vybrané publikaci

Prevalence lentivirových onemocnění malých přežvýkavců v ČR s využitím sérologické diagnostiky.

[Prevalence of lentiviral diseases in small ruminants in the Czech Republic with the use of serologic diagnostic.]

Barták P, Václavek P, Kostková M, Mikulášková K, Šimek B. Veterinářství 2017;67(3):227-232.

Souhrn

Onemocnění maedi-visna ovcí (MV) a virová arteritida a encefalitida koz (CAE) patří do skupiny virů z čeledi Retroviridae, označované souhrnně jako lentivirové infekce malých přežvýkavců (SRLV). V současné době jsou MV a CAE rozšířeny po celém světě včetně České republiky. Na základě požadavků chovatelů vznikl výzkumný projekt, jehož cílem je zpracování programu zdravotní kontroly lentivirových infekcí malých přežvýkavců s využitím metod časné detekce infekce MV a CAE a genetické selekce na základě markerů genetické rezistence k infekci. Jedním z cílů projektu je vyvinutí postupu sérologické identifikace chovů jako prvního stupně programu eradikace. Pro potřebu řešení projektu bylo odebráno 3410 vzorků krve ovcí a koz z 23 chovů, z toho 2801 ovcí z 16 chovů a 609 koz ze sedmi chovů. Zjištěná sérologická prevalence MVV u ovcí je 19,9 % (556/2801) a celková prevalence CAEV u koz je 14,1 % (86/609). Prevalence v jednotlivých chovech se pohybovala v rozmezí 0–56,2 %. Z dostupných zdrojů byla sumarizována sérologická prevalence z monitoringu nákaz v letech 1997–2015.

Summary

Maedi-visna (MV) and caprine arthritis-encephalitis (CAE) are infections belonging to the family of Retroviridae, which are persistent lentivirus infections within sheep and goats and are often grouped together as small ruminant lentiviruses (SRLVs). The current spread of MV and CAE is throughout the world including the Czech Republic. Due to the requirements of breeders has been launched a research project to determine how to control the lentiviral infections in small ruminants with the use of early detection methods of MV and CAE as well as genetic selection on the base of markers of genetic resistance to infection. One of the key targets of the project is to develop a method of serological identification of herds as the first phase of the eradication program. The total number of 3410 blood samples of sheep and goats from 21 herds, out of 2801 ovine samples from 16 herds and 609 caprine samples from seven herds were collected for the purpose of the project. Detected serological prevalence of MVV in sheep was 19.9% (556/2801) and prevalence of CAE in goats was 14.1% (86/609). Prevalence amongst individual herds ranged between 0 and 56.2%. From accessible sources of diseases monitoring was summarized the serological prevalence during the years 1997 to 2015.

 

Celý článek si, prosím, stáhněte ve formátu PDF (odkaz dole).

 
Dokumenty:   2017.Bartak.Vaclavek.ea.pdf


  

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2018 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist