Publicita -> Naše vědecké a odborné publikace

Naše vědecké a odborné publikace


Níže naleznete výběr ze všech našich publikací. Seznam publikací autorů, kteří jsou nebo byli zaměstnanci Státního veterinárního ústavu Jihlava, včetně jejich dřívějších publikací, v impaktovaných vědeckých časopisech z databáze PubMed si můžete otevřít zde.

Informace o vybrané publikaci

Kvalita a zdravotní nezávadnost českých špekáčků.

[Quality and safety of Czech sausages.]

Honzlová A, Klímová E, Čurdová H, Bulawová H, Váňa J, Sedláčková L. Maso 2017;(6):33-37.

Souhrn

V roce 2016 bylo v laboratoři Státního veterinárního ústavu v Jihlavě na základě požadavku Státní veterinární správy České republiky analyzováno 18 vzorků špekáčků. Cílem akce bylo zjistit, zda tradiční český výrobek – „špekáček“ splňuje požadavky české i evropské legislativy.

U všech vzorků byla provedena senzorická analýza, mikrobiologické zkoušky (celkové počty mikroorganismů, celkový počet Listeria monocytogenes), chemická analýza (obsah masa, tuku, čisté svalové bílkoviny (ČSB), soli, kyseliny glutamové, polyfosfátů) a analýzy zaměřené na falšování výrobků (přítomnost strojně odděleného masa, přítomnost deklarovaných/nedeklarovaných druhů masa) a přítomnost alergenů – sója, hořčice, mléko, celer.

U testovaných parametrů byly nedostatky shledány pouze ojediněle, v senzorické analýze, u obsahu masa, tuku, u nedeklarované drůbeží bílkoviny a ojedinělá zjištění nedeklarovaných alergenů. Ostatní testované parametry byly v souladu s platnou legislativou a s deklaracemi na obalech.

Abstract

In 2016 on request of the State Veterinary Administration of the Czech Republic the State Veterinary Institute Jihlava made a food analysis of 18 sausage samples. The aim was to determine whether the traditional Czech meat product – "špekáček" - meets the requirements of both Czech and European legislation. 

All the samples were put to sensory analysis, microbiological tests (total number of microorganisms, total number Listeria monocytogenes), chemical analysis (meat content, fat content, NET muscle protein, salt, glutamic acid, polyphosphates) and analysis focused on adulteration of meat products (the presence of mechanically separated meat (MSM), the presence of declared/undeclared species of meat) and the presence of allergens – soy, mustard, milk, celery.

The discrepancies in scope of tested parameters were found only sporadically in sensory analysis, in the meat content, in the fat content, in the undeclared poultry protein and some detection of undeclared allergens. The other tested parameters were in accordance with valid legislation and the declarations on the product labels.

 

Celý článek na vyžádání u autorů.

 

  

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2018 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist