Informace -> Novinky
Rok: 

Naše oddělení virologie a sérologie (včetně specializované laboratoře molekulární biologie) se společně se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podílí na řešení výzkumného projektu MZe NAZV QJ 1610096 „Program zdravotní kontroly lentivirových infekcí malých přežvýkavců s využitím nových metod časné laboratorní diagnostiky a markerů geneticky podmíněné rezistence k infekci jako selekčního kritéria“.

Cílem řešení tohoto projektu je vypracovat nové diagnostické metody pro včasné odhalení infekčních agens lentivirových onemocnění malých přežvýkavců (SRLV) – onemocnění maedi-visny (MV) ovcí a infekční artritidy a encefalitidy koz (CAE), provést průkaz virů MVV a CAEV pomocí imunologických metod a metod založených na molekulární detekci virů a na základě genetického screeningu navrhnout program markery asistované selekce na rezistenci proti lentivirovým infekcím malých přežvýkavců, a tímto prosazovat v plemenitbě genotypy odolnější k onemocnění.

Jako jeden z výstupů projektu byla právě publikována certifikovaná metodika „Metodika odběru a zpracování vzorků, serologického a molekulárního stanovení původce lentivirového onemocnění ovcí a koz“, jejímž cílem je podání uceleného souboru analytických postupů pro detekci SRLV a vytvoření platformy pro ozdravovací program lentivirových infekcí malých přežvýkavců (ovcí a koz). Dokument je odborné veřejnosti k dispozici zde nebo zde.

Již dříve naše oddělení virologie publikovalo za podpory projektu MZe NAZV QJ 1610096 v čísle 3/2017 časopisu Veterinářství článek „Prevalence lentivirových onemocnění malých přežvýkavců v ČR s využitím sérologické diagnostiky“. Zájemci naleznou bližší podrobnosti k tomuto článku zde.


obrazek1829
  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2018 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist